,

LEMBAGA UJIAN

Friday, December 28, 2018 Leave a CommentLEMBAGA UJIAN
Keanggotaan Lembaga Ujian
Lembaga Ujian diketuai oleh AJK Pertubuhan Pusat semasa yang dilantik. Manakala kesemua Ahli Jawatankuasa Pusat dan Negeri serta Gurulatih (sekiranya ada) adalah anggota Lembaga Ujian.
Pengerusi Lembaga Ujian adalah pihak yang berkewajiban untuk menyelaraskan ujian kepada semua pesilat dan melantik penguji yang berkelayakan;
Kesemua sijil akan didaftarkan dengan nombor siri dan keluarkan oleh Pengerusi Lembaga Ujian sahaja;
Talipinggang hanya dikeluarkan oleh Pengerusi Lembaga Ujian;
Pengerusi Lembaga Ujian boleh menolak mana-mana pesilat untuk menduduki ujian dan boleh menarik balik mana-mana sijil yang dikeluarkan;

0 comments »

Leave your response!