SILIBUS KANAK-KANAK (TALIPINGGANG UNGU)

Monday, December 31, 2018 Leave a Comment


NOTA: Bagi kanak-kanak di bawah 13 tahun, silibus am masih tidak terpakai dan hanya dilatih dalam 3 bentuk latihan iaitu, Tangan, Kaki, Gerakan, Elakan, Serangan, Jatuhan dan lompatan sahaja.

O Latihan Bayang & Beg tubi (Tangan & Kaki)
O Asas Tangan Am (3 Gerakan)
O Asas Tangan 27
O Asas Tangan (5-7 gerakan)

O Asas Kaki (4 gerakan)
O Asas Kaki (Empat Penjuru)
O Asas Kaki Am (Tapak Menanti & Menyerang)

O Elak Badan
O Elak Kaki
O Elak Yoi
O Elak Serang

O Serangan (3-5 serangan)
O Lompatan asas
O Sparring khusus x 2
O Wajib - Pertandingan Full Contact SH

Sertai kami di facebook Persekutuan Seni Pusaka Gayong Persilatan SH Malaysia

0 comments »

Leave your response!