LEMBAGA AHLI JAWATANKUASA PUSAT

Monday, November 10, 2014 Leave a Comment


LEMBAGA AHLI JAWATANKUASA PUSAT 2015/2016

Keanggotaan Lembaga Ahli Jawatankuasa Pusat
 • Pengerusi (Ahli Seumur Hidup)
 • Timbalan Pengerusi
 • Setiausaha
 • Timbalan Setiausaha
 • Bendahari
 • Ahli Jawatankuasa (6 orang atau lebih bagi mewakili Bahagian/Gelanggang Negeri)

Tugasan Anggota Lembaga Ahli Jawatankuasa Pusat

 • Menjalankan amanah pentadbiran pertubuhan atas kapasiti portfolio diberikan;
 • Mengawal selia perjalanan pertubuhan dengan baik;
 • Membangunkan dan mengembangkan pentadbiran dan gelanggang;
 • Membaikpulih situasi ekonomi, akademik dan sosial ahli pertubuhan;
 • Menjalinkan hubungan baik dengan semua pentadbiran pertubuhan seni beladiri
 • Menganjurkan pelbagai program kebajikan, kemasyarakatan, kesukanan, kebudayaan selaras dengan kehendak semasa dan keperluan Pertubuhan;


0 comments »

Leave your response!