TALI PINGGANG HITAM SENDI HARIMAU

Thursday, January 03, 2019 Leave a Comment
Tali pinggang HITAM bagi Gurulatih Sendi Harimau masih belum diadakan dan diberikan kepada mana-mana individu. Tiada ujian bagi pemegang tali pinggang hitam Persekutuan sebaliknya perlu memenuhi kriteria berikut;

O Telah khatam Qul lebih 3x;
O Telah mengajar silat lebih 15 tahun;
O Pemegang Bengkung kuning lebih 7 tahun;
O Umur lebih 40 tahun;
O Aktif dalam Sendi Harimau;
O Mempunyai sahsiah yang baik; dan
O Mempunyai kesihatan dan postur badan yang baik

Akan dianugerahkan Bengkung Hitam Pelangi I (satu) setelah memenuhi syarat di atas. Setiap pelangi akan bertambah setiap 7 tahun sekali.

0 comments »

Leave your response!