,

PERBINCANGAN PENGURUSAN BAHAGIAN NEGERI / CAWANGAN PERSEKUTUAN

Wednesday, February 04, 2015 Leave a Comment


 
Mengambilkira pentadbiran Karate dan Aikido sedia ada di Jepun dan pentadbiran cabangnya di seluruh dunia, pihak kami akan buat perbincangan lanjut dengan Pendaftar Pertubuhan dalam masa terdekat bagi mendapatkan gambaran pentabiran cadangan kami di masa depan.


Mungkin persediaan perlu dilakukan awal bagi membolehkan usaha gurulatih tidak terbantut dan hasrat persekutuan tidak terhalang baik oleh perundangan mahupun skema pengurusan yang baik. Mungkin pengurusan yang bakal digubal akan janggal tetapi kita sedia mengadaptasikan mana-mana sistem yang baik dalam memperbaiki mutu dan jangka hayat persekutuan silat ini tanpa apa jua isu politik dalaman dan krisis kepimpinan di masa depan.


Bangkit silat kerana gurulatih, maka gurulatih kita dahulukan!

0 comments »

Leave your response!