, , ,

Latihan Pertama Sekolah Menengah Kebangsaan USJ18

Monday, February 01, 2010 Leave a Comment


Alhamdulillah latihan hari ini menampakkan perkembangan positif dalam penubuhan gelanggang Silat Seni Gayong di SMK USJ18 yang telah dipersetujui bersama antara pihak kami dan pihak sekolah serta PPD baru-baru ini.

Beberapa puluh orang pelajar sekolah mendaftar untuk menjadi ahli silat dan berlatih pada masa dan tempat yang ditetapkan pada setiap minggu.

Bagaimanapun, kehadiran dan pendaftaran terkini semasa kelas pertama tadi mencecah 110 orang pelajar yang mana kesemuanya menunjukkan minat kepada silat. InsyaAllah sekiranya usaha ini diberkati dan mendapat sokongan semua pihak mungkin bilangan pelatih sekurang-kurangnya 60 orang akan kekal sehingga September 2010.

Latihan hari pertama hanya menjurus kepada asas tangan (1) sahaja dan beberapa teknik lompatan asas yang mana berjaya dilatih pada hari pertama dan semua progress amat membanggakan.

Harapan kami dengan pertambahan ahli ini, perkembangan Silat Seni Gayong akan terus mendapat tempat di seluruh Malaysia terutama di kalangan orang melayu sendiri.

0 comments »

Leave your response!