, ,

SATU MASA SATU LATIHAN GELANGGANG

Thursday, January 22, 2015 Leave a Comment


SATU MASA SATU LATIHAN GELANGGANG

Hasil perbincangan semalam dengan gurulatih-gurulatih yang ada turun latihan, mungkin hari latihan di Gelanggang KSSG Ibn Masud akan ditukar hari rabu ke hari yang lain bagi memberikan laluan latihan di Naga Hitam Syabab Al Battar, Klang.

Satu latihan satu masa membolehkan gurulatih dan pembantu gurulatih boleh turun melatih di satu-satu gelanggang sambil-sambil mempelajari apa yang patut. Pengalaman mengajar dan membantu mengajar akan memberikan input berbeza. Begitu juga pengalaman. 


Masa boleh dicari malah boleh dicuri, jangan rugikan masa

Pengisian pengalaman adalah amat penting. Sebarang waktu latihan dan program Gelanggang perlu dibincangkan terlebih dahulu selepas ini.


0 comments »

Leave your response!